Λευκωσία

Latimer Management Services Ltd - (ημερομηνία έναρξης συνεργασίας 20/12/2010)

Αριθμόςεγγραφής 110698

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Στροβόλου 77
Strovolos Centre
2018, Στρόβολος
Λευκωσία

Παρεχόμενες Υπηρεσίες: Λήψη και Διαβίβαση, για λογαριασμό τρίτων, εντολών για κατάρτιση συναλλαγών με αντικείμενο τα ακόλουθα χρηματοοικονομικά μέσα:

Α. Κινητές Αξίες
Β. Τίτλους της χρηματαγοράς

Λάρνακα

Juliva Ltd - (ημερομηνία έναρξης συνεργασίας 20/12/2010)

Αριθμός εγγραφής 179715

Σπύρου Κυπριανού 57, Ακίνητα Φράγκου
1ος Όροφος, Γραφείο 102,
6051
Λάρνακα, Κύπρος
PO Box:42917

Παρεχόμενες Υπηρεσίες: Λήψη και Διαβίβαση, για λογαριασμό τρίτων, εντολών για κατάρτιση συναλλαγών με αντικείμενο τα ακόλουθα χρηματοοικονομικά μέσα:

Α. Κινητές Αξίες
Β. Τίτλους της χρηματαγοράς. 

FOREX

COMMODITIES

INDICES

CSE

ASE

ΝΕΑ - AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

followusonTwitter

Get the regular monthly updates on the market and this site!
Subscription to this newsletter is completely free and is very easy.

Notice: Your private data is completely secure and will not be sold or traded. You will be able to unsubscribe from this newsletter at any time.