Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διεκπεραίωσης χρηματιστηριακών συναλλαγών “Telemobilo” της Prochoice Chrimatistiriaki Ltd, είναι στη διάθεση του επενδυτή δωρεάν, 24 ώρες το 24ωρο και συνεργάζεται με όλους τους διαθέσιμους διαδικτυακούς οδηγούς πλοήγησης νοουμένου ότι ο χρήστης έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η πλατφόρμα παρέχει σε πραγματικό χρόνο, συνεχή ενημέρωση για την αξία του χαρτοφυλακίου, καθώς και ανάλυση του χαρτοφυλακίου σε σχέση με τα υπάρχοντα χρηματικά διαθέσιμα και τις θέσεις του επενδυτή. Ο χρήστης μπορεί μέσω της πλατφόρμας να τοποθετήσει γρήγορα και με ασφάλεια εντολές στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΧΑΚ και Χρηματιστήριο αξιών Αθηνών ΧΑΑ. Έχει επίσης πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν τις προηγούμενες εντολές του καθώς και όλες τις κινήσεις του λογαριασμού του. Για την ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού λογαριασμού που θα του δώσει πρόσβαση στην πλατφόρμα, ο επενδυτής πρέπει να συμπληρώσει το ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ και να την υποβάλει στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, μαζί με το έντυπο αίτησης για άνοιγμα λογαριασμού. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης θα σταλούν ακολούθως στον αιτούντα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεδομένου ότι υπάρχει τέτοια πληροφορία.

Πολύ σύντομα, οι πελάτες της εταιρείας μας θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην πλατφόρμα εκτέλεσης συναλλαγών μέσω smartphones και tablets.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

CSE

ASE

ΝΕΑ - AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

followusonTwitter

Get the regular monthly updates on the market and this site!
Subscription to this newsletter is completely free and is very easy.

Notice: Your private data is completely secure and will not be sold or traded. You will be able to unsubscribe from this newsletter at any time.